Obróbka cieplna

WYDZIAŁ HARTOWNI

 


USŁUGI NA PIECACH KONWENCJONALNYCH


-NAWĘGLANIE + HARTOWANIE
-WĘGLOAZOTOWANIE + HARTOWANIE
-HARTOWANIE
-ULEPSZANIE CIEPLNE
-HARTOWANIE (STALE NARZĘDZIOWE PROSTE)
-HARTOWANIE (STALE NARZĘDZIOWE ZŁOŻONE)
-WYŻARZANIE, NORMALIZOWANE
-UTWARDZANIE DYSPERSYJNE STOPÓW Al

 


Powyższe usługi zapewnia linia pieców PEKAT (gabaryty wsadów 460x610x900) pracujących w atmosferze endotermicznej, co pozwala na bezzendrową obróbkę.


USŁUGI NA PIECACH PRÓŻNIOWYCHObraz1
 

-NAWĘGLANIE PRÓŻNIOWE /WSTĘPNE AZOTOWANIE
-AZOTOWANIE
-HARTOWANIE STALI
-ULEPSZANIE CIEPLNE
-HARTOWANIE (STALE NARZĘDZIOWE PROSTE)
-HARTOWANIE (STALE NARZĘDZIOWE ZŁOŻONE)
-WYŻARZANIE, NORMALIZOWANE
-PRZESYCANIE
-LUTOWANIE

 


Powyższe procesy realizowane w piecach VPT i VTR ( gabaryty wsadów 600x900x600), gdzie możemy uzyskać wysoką próżnię umożliwiającą uzyskanie bardzo czystej powierzchni obrabianych części np. dla potrzeb lotnictwa, medycznych czy AGD.


USŁUGI NA PIECACH INDUKCYJNYCHimg_3694
 

-HARTOWANIE INDUKCYJNE (zróżnicowanych geometrycznie części dla gabarytów do Ø200 i długości 900).

 
 
 
 
 
 
 


BADANIA

 
 

Kontroli twardości dokonujemy na kilku urządzaniach uwzględniając metody Rockwella, Brinella, Vickersa. Badania wytrzymałościowe ( Rm, Re, A, U) realizujemy we współpracy z znanymi laboratoriami oraz uczelniami.

 
 
 
 


Dodaj pliki