Obróbka mechaniczna

Wydział obróbki mechanicznej realizuje procesy
 
 

lynx300m
TOCZENIA
 

–  centra poziome (gabaryty do Ø850 i długości 1200)
–  tokarki konwencjonalne (gabaryty do Ø700 i długości 2800)

 
 
 
 
 
 
 


 

mynx_6500
FREZOWANIA
 

– centra pionowe i poziome (gabaryty do 650x500x1400)
– frezarki konwencjonalne pionowe i poziome (gabaryty do 650x500x1400)
 – frezarki obwiedniowe pionowe i poziome (gabaryty do Ø250 i długości 1200)

 
 
 
 
 
 


 


 
 

TŁOCZENIA – prasy mimośrodowe i hydrauliczne (nacisk do 250ton)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 

SPAWANIA – Tig, Mig/Mag , również w cyklu automatycznym

 
 
 
 
 
 


 


 
KONTROLA JAKOŚCI
 

Realizowane powyżej procesy kontrolowane są z wykorzystaniem wyposażonej izby kontroli jakości.